Om Lærkereden

Lærkereden er en privat pasningsordning i Stenum, hvor der er fokus på bl.a. et godt forældresamarbejde, en tryg og rolig start, motorik og udeliv. 

Lærkereden er blevet til, fordi jeg brænder for arbejdet med de mindste børn og gerne vil give både dem og deres forældre en mulighed for at vælge en privat pasningsordning, der rummer pædagogisk faglighed og redskaber, samt masser af hjemlige omgivelser, tålmodighed og humor.

Jeg har bevidst valgt, at der som udgangspunkt "kun" er 4 børn i Lærkereden, da det ifølge min mening fastholder den gode kvalitet i mit arbejde og samtidig vil jeg støtte børnenes trivsel, da alle vil blive set og hørt. Den femte plads vil kun bruges ved overgange, hvor et barn snart er på vej i børnehave, og et andet barn starter i Lærkereden. 


Der er lige nu 2 ledige pladser i Lærkereden - ønskes der et møde, mere information eller at jeg reserverer en plads, så kontakt mig via min mail eller mobil. 

Lærkeredens værdier

I Lærkereden har jeg især 5 fokuspunkter/værdier.

Tryghed

Jeg tager dagen i det enkelte barns tempo og behov, dvs. hvis børnegruppen ikke er til, at vi tager på tur den pågældende dag, selvom det var planen. Så indretter jeg vores dag efter, hvad de har brug for, og hvis det er en dag i trygge omgivelser, så bliver vi hjemme i Lærkereden. 

Jeg går op i at både jeres barn og i som forældre skal få en god og tryg opstart i Lærkereden. Hos barnet sørger jeg for at skabe tryghed ved at rumme dets følelser, samt at møde barnet i det, det har brug for. Hos forældrene sørger jeg for at have et trygt forum her i Lærkereden, hvor der er plads og tid til at komme til hinanden og få snakket om barnets dag, undringer eller bekymringer. 

Omsorg

Tryghed og omsorg hænger godt sammen, og i Lærkereden møder jeg børnene, hvor de her og favner alle deres følelser og oplevelser. Jeg har for mål at skabe en god og omsorgsfuld relation til jeres barn, hvori der er plads til kram, en hånd og det at være vred, ked af det eller fjollet. 
Jeg tager også udgangspunkt i, hvad børnene har lyst til og laver aktiviteter og lege alt efter, hvad der fanger børnene. 

Udeliv

Vi er ude hver dag i Lærkereden, hvor jeg så vidt muligt vil give børnene forskellige oplevelser fra naturen. Det kan være vi finder nogle dyr, leger i sandkassen, rutcher, laver bevægelseslege eller sanglege, hvor vores grovmotorik bliver udfordret. Jeg har fokus på at børnene får forskellige sanseoplevelser i naturen, dvs. at børnene mærker græsset mellem tæerne, mærker forskellen på sand, jord og grus mm. 
En gang imellem spiser vi mad udenfor på et tæppe eller måske i vores paviollion. 

Sansemotorik

I Lærkereden arbejder jeg meget med sansemotorik, da det har stor betydningen for børnenes trivsel - hvis deres motorik er god, lære børnene også bedre og kan bedre følge med resten af deres kammerater. 
Jeg vil lave forskellige bevægelseslege med børnene og lave motorikbane flere gange om ugen. Jeg laver også gerne sanseskåle eller sansebakker, hvor børnene kan mærke på forskellige ting med deres hænder, fødder eller hele kroppen.

Kreativitet

Børn udtrykker sig gennem kreativiteten. De kan bearbejde følelser og oplevelser, og netop derfor er det også en ting, jeg har ekstra fokus på i hverdagen i Lærkereden. 
Der vil være plads til at male, tegne med forskellige slags redskaber. Vi klipper, limer og former. Her i Lærkereden skaber vi ting, som tager udgangspunkt i, hvad hvert barn kan, derfor vil man heller ikke få snorlige påskekyllinger med hjem, men en lidt takket og firkantet kylling, kan måske nok komme med hjem :-)